Belépés az Egyesületbe

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete

 

Mielőtt a belépést választanád,

ismerkedj meg céljainkkal:

 

„Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése.” Mivel a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesülete is vagyunk, ezért velük együtt mi is valljuk a házasság, az anyaság, apaság tiszteletét, az élet védelmének fontosságát, és célunk az érdekvédelmen túl a közösség teremtés is. ”

 

 

Tagfelvételre jelentkezés az egyesületünk irodájában,

ügyeleti időben lehetséges. Lásd: KAPCSOLATOK fülön

 

A tagfelvételről az egyesület vezetősége dönt.

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület alapvető céljainak aktualitása.

Részletek az „ÉLETFA” 2011. februári számából /Sámson László/

„… nem szabad, hogy figyelmünket az anyagi eredmények és a siker az alapvetődolgainkról elfordítsák. Mindig időszerű emlékezni szervezetünk létrejöttének okaira,melyek jelzik, mi az, ami igazán fontos közösségünknek. Egyik alapvető indokunk megalakulásunkkor a keresztény értelmezésű családban vállalt, akár több gyermek elfogadásával járó életvitel értékeinek felvállalása és egymás megerősítése volt. A közvélekedéssel szemben is fel akartuk mutatni e számunkra fontos értékeket.Környezetünk vélekedése mára elterjedten ellentmondott a párkapcsolat egyediségének és intimitásának. Elavultnak titulálta a kizárólagosság szépségét és a végleges elkötelezettséget. Mondhatnánk, minden „akadály” leomlott a házasságokra nézve, de sajnos itt sem állt meg a homály terjedése. Ma már nem egyszerűen a házasságban létezés erkölcsét, hanem magának a házasságnak a fogalmát összezavaró nézetek terjedésének vagyunk tanúi. Olyan nézeteknek, amit még az állatvilág is kivet magából! Egyesületünket működésében még neve is kötelezi az alapszabályunkon túl.Felelősségünk hangsúlyosabb lett a vállalt értékeinkre vonatkozóan. Ezért két idézetet veszek ide. ” …. (PSZNE Alapszabály 2. pont)

„…idézek az alapszabályunkból (amit joga van az ügyészségnek is számon kérni rajtunk):„Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése.” Mivel a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesülete is vagyunk, ezért velük együtt mi is valljuk a házasság, az anyaság, apaságtiszteletét, az élet védelmének fontosságát, és célunk az érdekvédelmen túl a közösségteremtés is.

„… idézet „A Katolikus Egyház Katekizmusa” soraiból:

„A HÁZASTÁRSI SZERETET HŰSÉGE 1646

A házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, melyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem lehet “egy új döntésig tartó”. „Ez a bensőséges egység mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekek java megkívánja a házastársak teljes hűségét, és sürgeti felbonthatatlan egységüket.” … ”„… Mindezeket azért soroltam most fel, mert véleményem szerint ebben az évben fontos lesz több figyelmet fordítanunk alapértékeinkre, hogy azok minél többet gyümölcsözzenek családjaink életében. Ha a város egyesületünk jóvoltából kétszáznál is több boldog családot látna, akkor még a környezetünk is boldogabb lenne, ezzel ideálisan teljesülne egyesületünk küldetése. Elveink hangsúlyozásának időszerűségét erősíti a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett „Család éve”.

A körlevelükben így írnak:(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése, Budapest, 2010. december 26 )„

Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre, egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára.”…”