Belépés az Egyesületbe

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete

 

Mielőtt a belépést választanád,

ismerkedj meg céljainkkal:

 

„Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése.” Mivel a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesülete is vagyunk, ezért velük együtt mi is valljuk a házasság, az anyaság, apaság tiszteletét, az élet védelmének fontosságát, és célunk az érdekvédelmen túl a közösség teremtés is. ”

       

 

          Tagfelvételre jelentkezés

az egyesület elérhetőségein lehetséges.

           Lásd: KAPCSOLATOK fülön

 

A tagfelvételről az egyesület vezetősége dönt.

   A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület pártoktól és felekezetektől függetlenül működő civil szervezet, mely közösségbe fogja a nagycsaládosokat és képviseli érdekeiket a keresztény értékek mentén. Egyesületünk fő célkitűzése a házasság, az anyaság és apaságértékének védelme és felmutatása a társadalomban. Tagjaink hírlevélen és személyes találkozókon keresztül tartanak kapcsolatot egymással, valamint szoros kapcsolatban állnak a Nagycsaládosok Országos Egyesületével.Tagjainknak a lehetőségek szerint adományokat osztunk, valamint a tagkártya által nyújtott kedvezményeket is igénybe vehetik a tagcsaládok. Fő tevékenységünk azonban nem az adományosztás vagy segélyezés, hanem az, hogy a színes programokon, találkozókon, rendezvényeken keresztül megmutassuk egymásnak és a világnak azt, hogy nagycsaládban élni jó, a gyermeknevelés nemcsak fáradság, hanem rengeteg öröm és energiaforrás is.

Egész évben szervezett állandó programjaink: februárban a Házasság Világnapját ünnepeljük, májusban a Családok napján vidám játszónapot szervezünk kicsiknek és nagyoknak. Nyáron különféle táborokon vehetnek részt gyermekeink. Szeptemberben családi Játszódélutánt szervezünk mely az egész város számára nyitott. Ősszel Márton napi lampionos felvonulást, decemberben Adventi gyertyagyújtást tartunk, ahol a gyermekek karácsonyra készülődhetnek. Állandó programjainkon kívül is számos, a város számára is nyitott rendezvényt szervezünk: Szülők Iskolája, Baba-mama klub, Senior örömtánc, Kötő-horgoló klub… és még sorolhatnánk!

Rendszeresen szervezünk használtruha-turkálót, valamint egymásnak segítünk bútorok,feleslegessé vált holmik továbbadásában. Ahhoz, hogy az egyesület működni tudjon, évi 10 óra önkéntes munkát kérünk családjainktól, ez lehet sütemény sütése a rendezvényekre, ill. az ezeken való segítés, fuvarozás,adománypakolás stb.

Tagjaink közé várunk minden három vagy több gyermeket nevelő családot, aki értékeinket elfogadja és az egyesület céljaival egyetért, és a szülők házasságban élnek. Pártoló tagok az egy-két gyermekes családok lehetnek.

 

 

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület alapvető céljainak aktualitása.

Részletek az „ÉLETFA” 2011. februári számából /Sámson László/

„… nem szabad, hogy figyelmünket az anyagi eredmények és a siker az alapvetődolgainkról elfordítsák. Mindig időszerű emlékezni szervezetünk létrejöttének okaira,melyek jelzik, mi az, ami igazán fontos közösségünknek. Egyik alapvető indokunk megalakulásunkkor a keresztény értelmezésű családban vállalt, akár több gyermek elfogadásával járó életvitel értékeinek felvállalása és egymás megerősítése volt. A közvélekedéssel szemben is fel akartuk mutatni e számunkra fontos értékeket.Környezetünk vélekedése mára elterjedten ellentmondott a párkapcsolat egyediségének és intimitásának. Elavultnak titulálta a kizárólagosság szépségét és a végleges elkötelezettséget. Mondhatnánk, minden „akadály” leomlott a házasságokra nézve, de sajnos itt sem állt meg a homály terjedése. Ma már nem egyszerűen a házasságban létezés erkölcsét, hanem magának a házasságnak a fogalmát összezavaró nézetek terjedésének vagyunk tanúi. Olyan nézeteknek, amit még az állatvilág is kivet magából! Egyesületünket működésében még neve is kötelezi az alapszabályunkon túl.Felelősségünk hangsúlyosabb lett a vállalt értékeinkre vonatkozóan. Ezért két idézetet veszek ide. ” …. (PSZNE Alapszabály 2. pont)

„…idézek az alapszabályunkból (amit joga van az ügyészségnek is számon kérni rajtunk):„Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése.” Mivel a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesülete is vagyunk, ezért velük együtt mi is valljuk a házasság, az anyaság, apaságtiszteletét, az élet védelmének fontosságát, és célunk az érdekvédelmen túl a közösségteremtés is.

„… idézet „A Katolikus Egyház Katekizmusa” soraiból:

„A HÁZASTÁRSI SZERETET HŰSÉGE 1646

A házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, melyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem lehet “egy új döntésig tartó”. „Ez a bensőséges egység mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekek java megkívánja a házastársak teljes hűségét, és sürgeti felbonthatatlan egységüket.” … ”„… Mindezeket azért soroltam most fel, mert véleményem szerint ebben az évben fontos lesz több figyelmet fordítanunk alapértékeinkre, hogy azok minél többet gyümölcsözzenek családjaink életében. Ha a város egyesületünk jóvoltából kétszáznál is több boldog családot látna, akkor még a környezetünk is boldogabb lenne, ezzel ideálisan teljesülne egyesületünk küldetése. Elveink hangsúlyozásának időszerűségét erősíti a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett „Család éve”.

A körlevelükben így írnak:(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése, Budapest, 2010. december 26 )„

Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre, egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára.”…”